╠Hip Hop

HipHop bible

28. května 2008 v 19:43 | BlackRose
I.
Hip-hop je termín, který vyjadřuje naše nezávislé kolektivní vědomí. Naše HH komunita pořád mohutně roste.
Hip-hop je vyjadřovaný prostřednictvím čtyř elementů. Jsou jimi Graffiti art, Breakdance, MC-ing a DJ-ing. HH kultura má svojí vlastní řeč, vlastní zákony ulice a pravidla. Hip Hop je životní styl.
II.
Hiphopová kultura respektuje důstojnost a svátost života každého jednotlivce bez jakékoliv sebemenší diskriminace nebo předsudku. Každý z nás má bojovat za dar života s kýmkoli, kdo se rozhodne ukončit život někoho jiného, nebo s tím, kdo se snaží změnit jeho přirozený vývoj.
III.
Hiphopová kultura respektuje práva a dohody vlastní kultury své země a své politiky. Člen komunity nikdy neignoruje práva ostatních, plní své závazky a sliby.
IV.
Hiphopová kultura oslavuje ženství i mužnost, sesterství, bratrství, děti a rodinu. Jsme si vědomi toho, že pokud někomu úmyslně ublížíme - ať už fyzicky nebo psychicky a vyjádříme k němu úmyslně neúctu, ohrozí to důstojnost a pověst našich dětí, rodičů i předků.
Tím, že si vybereme tento způsob života, uznáváme náš velký vliv na společnost a především na naše děti, za jejichž práva budeme bojovat a uděláme všechno pro jejich štěstí a ochranu jejich života.
V.
Pojem hip hop má definovat i sebeobranu, vzdělávání sebe samotného, rozvíjení své osobnosti, a podporu míru.
Člen komunity by tak měl vždy reprezentovat nejen sám sebe, ale i své přátele a ukazovat ze sebe veřejnosti to nejlepší. Svou nejlepší práci a své nejlepší myšlenky.
VI.
Snažíme se o rozvoj a šíření naší kultury, ale respektujeme i ostatní. Neúčastníme se akcí, které mají za účel zničit nebo změnit možnost jednotlivce existovat a žít produktivně a v míru. Tím, že všichni patříme do jedné obrovské rodiny se všichni zavazujeme k čistému obchodu a poctivosti při všech jednáních a transakcích.
VII.
Hip hop je také esencí zábavy. Spousta prvků hiphopové kultury je zneužívána pro peníze.
Nicméně pravý hip hop není na prodej. Je to totiž část nás samotných. Hip Hop není produkt.
VIII.
Společnosti, korporace, neziskové organizace, stejně jako jednotlivci a skupiny, které netěží z použití, výkladu nebo využití termínu hiphop, jsou pověřeni tlumočit a
odpovídat na citlivé kulturní otázky, týkající se všech čtyř elementů s ohledem na naše zákony.
IX.
V USA byl 3. květen vyhlášen jako Den rapu. Tento den mají hiphopeři ukázat svůj talent a předvést to nejlepší, co ze sebe dokáží dostat.
Každý třetí týden v květnu je Hiphop Appreciation Week, během kterého vzpomínáme na naše předchůdce, přemítáme a rozmlouváme o dnešní kultuře a ceníme naše vlastní zákony.
Listopad je měsíc historie hip hopu. Během celého listopadu a připomínáme si ty nejlepší chvíle a počiny v hip hopové kultuře a učíme se z historie.
X.
Vztahy považujeme za nejdůležitější věc v životním žebříčku priorit. Stavíme na lásce, důvěře, rovnosti a respektu. Nepodvádíme své přátele, nezneužíváme je ke svému prospěchu a nelžeme jim.
XI.
Hiphopová komunita je součástí mezinárodní kultury, která přijímá všechny, kteří jsou ochotni respektovat její pravidla a zákony a zároveň i všechny národy, náboženství a styly lidí, s kterými pak komunikují prostřednictvím svých nejlepších prací. HH kultura, to je spojenectví lidí mnoha národů, lidí multizručných, multikulturních, s obrovskou vírou v sami sebe a ostatní.
XII.
Člen klanu se nikdy dobrovolně nebo přímo úmyslně neúčastní jakékoliv podpory kterékoli formy nenávisti, podvodů, předsudků nebo krádeží. Zabývejme se válkami uvnitř sebe. Ten kdo úmyslně poruší zákony této ústavy nebo úmyslně odmítne její rady, zaplatí vždy sám za své činy.
XIII.
Hiphopová kultura odmítá násilí a vždy hledá diplomatické, nenásilné strategie k vyrovnání všech sporů. Hiphopeři jsou v rámci možností tolerantní, rozvážní, shovívaví a respektující chyby ostatních. Válka je úplně poslední možné řešení, když se prokáže, že všechny ostatní prostředky opakovaně selhaly.
XIV.
Hiphopeři bojují proti nespravedlnosti, formují ohebnější a otevřenější, přístupnější společnost a tolerantnější svět, kde bude více míru. Hiphopová kultura maximálně
podporuje dialog mezi lidmi různých přesvědčení a mírové akce, které nás všechny spojují.
XV.
Respektujeme přírodu a učíme se z jejích zvyklostí, bez ohledu na to, na kterém místě naší planety se právě nacházíme. Naše kultura udržuje k přírodě posvátnou úctu a bere jako svou povinnost přispět k zlepšení vztahů mezi lidmi a nezávislosti, podporuje volnomyšlenkářství a přirozené učení se skrze vesmír. Tato planeta, známá jako Země, je náš rodič. Je to naše všechno a my bychom měli respektovat její zákony a pravidla, stejně jako její ostatní obyvatele.
XVI.
Hiphopoví pionýři, průkopníci, legendy, učitelé a předci nesmí být nesprávně citovaní, jejich myšlenky se nesmí nikdy podávat zkreslené, nebo upravené. Nikdo o sobě nemůže nikdy
tvrdit, že je hiphopovou legendou, protože tou se stává až po smrti.
XVII.
Hiphopeři jsou povinni pomáhat ostatním tak často, jak je to možné. Je povinností každého z nás pomoci lidem, kteří to potřebují, omezit lidské utrpení a napravit nespravedlnost.
V hiphopu je ukázkou nejvyššího respektu, když člověk respektuje sám sebe a všechny ostatní kolem. Naše HH kultura je uchovávaná, dobře živená a vyvíjí se stejně jako se vyvíjíme my a ostatní lidé.

XVIII.
Hiphopová kultura je tvořena obrovským hiphopovým společenstvím. Každý z nás by si měl být plně vědomý svou sílou podporovat, učit, tlumočit a bránit zákony této Hiphopové deklarace míru. PEACE.

HipHop slovníček

28. května 2008 v 19:41 | BlackRose
Ice [Ajs] - Šperky
Ice cream man [Ajs krým men] - Dealer
Ill [Yl] -Môže znamenať negatívne ale aj pozitívne hodnotenie, záleží na kontextu
Illtown [Yltaun] - Oblast East orange, NJ
Indo [Indou] - Doma rastúca marihuana
ING [Áj en dží] - Ingelwood-LA, California
H-Town [Ejč taun] - Houston, Texas
Hash [Héš] - Hašiš
MC [Em sí] - MC - Microphone Controller, Mic Checka. Master of Ceremonies = no prostě ten kdo to na Micu vie
MF [EmEf] - Motherfucker /zkratka/ = sráč atd
Mob [Mob] - MOB-zkratka /money over bitches = prachy nad děvky/ + /member of blood = člen blood gangu/ + mafie + dav
Lean back [Lýn bek] - Styl jízdy v autě, zapadlý v sedadle, jedna ruka na volantu, většinou ta pravá + styl tance
Lo-Lo = LowLow [LouLou] - Lowrider
Loc [Louk] - Místní obyvatel + cvok /ze španělského Loco/
Louies [Lůís] - oblečení od Louise Vittona
Lowriders [Lourájdrs] - Lowrider = auto se speciálně upravenou hydraulikou. U nás se jí říká Jump-kára
Lye [Láj] - Marihuana
KDAY [Kejdej] - Radio v Cranshaw, South Central LA
Key [Ký] - Kilo - používá se v kontextu s kokainem
Khakis [Kakís] - Oblečení v barvě khaki
Kicks [Kicks] - Boty
Knuckle up [Nakl ap] - Pěsti nahoru - připravit se na rvačku
KoolAid [Kůlejd] - Vitacit
Krunk [Krank] - alternativa slova Crunk
Jack [Džek] - Nic + okrást někoho + prachy
Jam [Džem] - Hudební hit + slam dunk/basketball/ + zablokování náboje v komoře pistole
Joint [Džoit] - Marihuanová cigareta - no prostě Joint
Juice [Džus] - Hydraulika v autě + Crack + respekt
Sell out [Selaut] - Zaprodat se za účelem výdělku
Shit [Šit] - Může znamenat vlastně cokoliv, jakákoliv náhražka podstatného jména + hovno
Shorty [Šórdy] - Prcek + kámoš/ka + holka
Shotty [Šády] - Brokovnice
Shout out [Šadaut] - dát někomu kredit - za spolupráci na čemkoliv + může vyjadřovat krátký vzkaz
Skank [Skenk] - Skandální žena + špína/jako žena/
Skill [Skil] - Dovednost
Slug [Slag] - Kulka
Snatch [Sneč] - Krást
Spittin' [Spitn] - Rapovat + střílet + balit holku
Spliff [Splif] - jamajsky - joint
Strapped [Strept] - Ozbrojen
Stunna [Stana] - Někdo kdo má to nejnovější ať už oblečení, elektroniku, auta
Sucka [Saka] - Hlupák
SWAT [Svot] - Speciální úderná jednotka URNA
Reefer [Rýfr] - Marihuana
Remy Martin [Remy Márten] - Druh koňaku
Represent [Riprezent] - No prostě stát si za svým ... reprezentovat
Ride [Ride] - Auto
RIP [Ár aj pí] - zkratka pro Rest In Piece - odpočívej v pokoji

Grafitty

8. dubna 2008 v 19:11 | BlackRose
Nasla som také nádherné grafitty!

Miky Mora čo?!

3. dubna 2008 v 19:50 | BlackRose
Upornenie: radšej si to nepúšťajte lebo budete mať nočné mory z Hajtkoviča ako ja :P

EGO ft. Kajdžas- spoveď

1. dubna 2008 v 20:11 | BlackRose
Takže dávam sem fajný song od kajdžasa a ego - spoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed
 
 

Reklama